Alla som bor i Sverige har rätt till ett tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20. För dig som är yngre än så är tandvården helt gratis. Tandvårdsstödet består av två delar, tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.

Tandvårdsbidrag

Tandvårdsbidraget är tänkt att i första hand användas för undersökningar och förebyggande vård. Den 1 juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka utan säger till tandläkaren eller tandhygienisten att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden. Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är:

• Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
• Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 74 är bidraget 300 kronor per år.
• Från och med det år du fyller 75 är bidraget 600 kronor per år.

Läs mer om tandvårdsbidraget (extern länk)

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare.

Hur fungerar högkostnadsskyddet?
Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3 000 kronor. Sedan får du ersättning för:

• 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
• 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet (extern länk)

Exempel: Kostnaden för en behandling är 20 000 kronor, (tandläkaren tar ut samma pris som referenspriset). Du betalar först 3 000 kronor själv. För kostnader från 3 000 kr och upp till 15 000 kr får du 50% i ersättning och betalar 50% själv. För kostnader som överstiger 15 000 kr får du 85% i ersättning och betalar 15% själv.

Din hela kostnad blir 9 750 kronor för en behandling som kostar 20 000 kr.

Tandvårdsstöd från Försäkringskassan