iDental tandvårds prislista 2017 (2017-02-28)

Undersökningar
Kod Åtgärd Pris
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 kr
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare 390 kr
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 035 kr
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 705 kr
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 610 kr
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 805kr
113 Akut undersökning, utförd av tandhygienist 545kr
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienst 520kr
115 Konsultation, specialisttandläkare (vid OPEX) 875 kr
116 Konsultation, specialisttandläkare, omfattande (vid implantat) 1 755 kr
Röntgenåtgärder
Kod Åtgärd Pris
121 Röntgenundersökning av enskild tand 55 kr
122 Röntgenundersökning, delstatus 235 kr
123 Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan 79 kr
124 Panoramaröntgen 600 kr
125 Röntgenundersökning 510 kr
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 190 kr
141 Studiemodell, för behandlingsplanering 615 kr
161 Salivsekretionsmätning 570 kr
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 315 kr
163 Biopsi, inklusive laboratorieundersökning (PAD) 2 000 kr

 

200 Sjukdomsförebyggande åtgärder
Kod Åtgärd Pris
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival / parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 435 kr
204 Profylaxskena, per skena 760 kr
205 Professionell rengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd 160 kr
206 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning 320 kr

 

300 Sjukdomsbehandlande åtgärder
Kod Åtgärd Pris
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 490 kr
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 790 kr
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 610 kr
311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar 450 kr
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 485 kr
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning 470 kr
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning 1 150 kr
343 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, särskilt tidskrävande 2 000 kr
362 Lustgassedering, per gång N/A

 

400 Kirurgiska åtgärder
Kod Åtgärd Pris
401 Tanduttagning, en tand 1 250 kr
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1 850 kr
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 180 kr
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 950 kr
404s Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle utförd av specialist 4 900 kr
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 755 kr
420 Implantat, per styck 4 200 kr
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat, per operationstillfälle 10 000 kr
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle 2 000 kr
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat, per operationstillfälle 12 000 kr
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle 2 400 kr
425 Operation avseende käkbensförandrade implantat, fler än tre implantat, per operationstillfälle 14 000 kr
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle 2 800 kr
427 Benaugmentation med egen benvävnad 5 970 kr
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial 7 390 kr
429 Borttagande av implantat, per operationstillfälle 5 500 kr
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi 945 kr
435 Avlägsnande av ett implantat 1 005 kr
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 180 kr
Parodontalkirurgiska åtgärder
441 Plastik, parod, peri-implantit – enklare, en eller två tänder, ett implantat 2 475 kr
442 Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder 5 400 kr
443 Peri-implantit, två till fyra implantat 4 900 kr
444 Omfattande kirurgisk behandling, parodontit, sju tänder eller fler, tre tänder vid annan kirurgisk åtgärd 5 590 kr
445 Omfattande kirurgisk behandling, peri-implantit, fem implantat eller fler, tre implantat vid annan kirurgisk åtgärd 5 590 kr

 

500 Rotbehandling
Kod Åtgärd Pris
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3 490 kr
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 390kr
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 490 kr
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 390 kr
521 Akut endodontisk behandling 780 kr
522 Komplicerad kanallokalisation 785 kr
523 Stiftborttagning 1 145 kr
541 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 4 500 kr

 

600 Bettfysiologiska åtgärder
Kod Åtgärd Pris
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2 105 kr
605 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3 500 kr
691 Kompletteringsåtgärd för specialist i bettfysiologi, per behandlingstillfälle 135 kr

 

700 Reparativa åtgärder
Kod Åtgärd Pris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 1 095 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 400 kr
703 Fyllning av tre ytor på framtand eller hörntand 1 700 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 895 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 450 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 795 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2 495 kr
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 55 kr

 

800 Protetiska åtgärder
Kod Åtgärd Pris
801 (A) Laboratorieframställd krona 7 000 kr
801 (B) Laboratorieframställd skalfasad 8 200 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 900 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 900 kr
804 Hängande broled, per led 2 695 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1 995 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 695 kr
807 Semipermanent krona/bro, per led 2 395 kr
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 395 kr
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led 985 kr
Reparativa åtgärder förknippade med tandburen protetik
811 Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad 990 kr
812 Broreparation 1 1 445 kr
813 Broreparation 2 4 690 kr
814 Broreparation 3 7 635kr
815 Sadelkrona 5 130 kr
Avtagbar protetik
821 Protestand, per styck 90 kr
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 950 kr
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 090kr
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10 695 kr
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12 085 kr
826 Attachments, per styck, material 95 kr
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9 010 kr
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9 010 kr
829 Immediatprotes 6 820 kr
Reparation av avtagbar protes
831 Justering av avtagbar protes 370 kr
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 23 kr
833 Rebasering av protes 2 515 kr
834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs 1 940 kr
835 Rebasering och lagning av protes 2 975 kr
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 3 810 kr
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 480 kr
838 Rebasering av partiell protes som utförs enligt immediatteknik 2 940 kr
839 Inmontering av förankringselement 2 710 kr
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 910 kr
846 Skena för vertikal platsberedning 5 300 kr
847 Klammerplåt 3 820 kr
Protetiska åtgärder vid implantatbehandling
852 Implantatförankrad krona 10 850 kr
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 195 kr
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat 48 990 kr
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat 49 950 kr
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat 52 950 kr
864 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke 42 995 kr
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat 45 995 kr
867 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke 41 950 kr
871 Implantatstödd täckprotes, 2 implantat 25 950 kr
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat 32 950 kr
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat 32 950 kr
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat 4 500 kr
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat 5 500 kr
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat 6 500 kr
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 22 950 kr
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 900 kr
Reparation av implantat och implantatretinerad protetik
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 085 kr
882 Återmontering av implantatförankrad bro 3 300 kr
883 Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats 5 550 kr
884 Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs 13 995 kr
886 Distans inklusive centrumskruv, per styck 2 395 kr
888 Fästskruv, per styck 400 kr
889 Centrumskruv, per styck 950 kr
890 Implantatförankrad krona på befintlig distans/kopplingsdel 8 500 kr
891 Kompletteringsåtgärd för specialist i protetik, per behandlingstillfälle 200 kr

 

Kod Åtgärd Pris
ID1 Konsultation implantat/protetik inkl. panoramaröntgen 0 kr
ID2 Tandskydd 1 900 kr
ID3 Hemblekning för överkäke och underkäke (SKENOR) 2 495 kr
ID4 Klinikblekning för överkäke och underkäke (LAMPA) 3 995 kr
Uteblivande/sent återbud hos hygienist 500 kr
Uteblivande/sent återbud hos tandläkare 750 kr
Uteblivande/sent återbud hos specialist 1 000 kr
Uteblivande/sent återbud vid operation 1 500 kr