Fredrika Sundell, receptionist på iDental tandklinik
Fredrika Sundell
Receptionist
Goli Pourjanaki, tandläkare på iDental tandklinik
Goli Pourjanaki
Tandläkare
Afagh Pourjanaki, tandläkare på iDental tandklinik
Afagh Pourjanaki
Tandläkare
Catarina Stjernborg, tandsköterska på iDental tandklinik
Catarina Stjernborg
Tandsköterska
Erika Bader, tandsköterska på iDental tandklinik
Erika Bader
Tandsköterska
Babilona Simonsson, tandhygienist på iDental tandklinik
Babilona Simonsson
Tandhygienist
Payam Farzad, käkkirurg på iDental tandklinik
Payam Farzad
Käkkirurg