Kvarstående plack (mjuka bakteriebeläggningar) och tandsten ger upphov till tandköttsinflammation (gingivit). Tydliga tecken på en inflammation är rött och svullet tandkött samt blödning vid tandborstning eller vid användning av tandtråd. Detta kan vara första tecknet på tandlossning.

Gingivit luckrar upp tandköttet och skapar en tandköttsficka där bakterierna kan växa till sig. Vid obehandlad inflammation får man så småningom parodontit dvs tandlossning.

Gingivit och mindre fickor kan lätt behandlas med regelbundna besök hos våra erfarna tandhygienister.
Motverka tandlossning med regelbundna tandundersökningar

Tandhygienistbehandling

En tandhygienistbehandling innebär en noga tandrengöring och tandstensborttagning, puts samt information och instruktion i oral munhygien.
För en lyckad och snabb utläkning av inflammation är det väldigt viktigt med god egenvård. Noggrann tandborstning morgon och kväll samt användning av tandtråd och/eller mellanrumsborstar dagligen.

Våra duktiga tandhygienister på iDental tandklinik i Stockholm vägleder och rekommenderar nödvändiga hjälpmedel för att du ska uppnå bästa resultat. Det är viktigt att upptäcka gingivit och tandlossning så tidigt som möjligt, detta ger en bättre prognos för utläkning. Vid rökning kan det vara svårare att upptäcka tandlossning då de första tecknen på detta, blödande tandkött, maskeras av de kärlsammandragande substanserna i nikotinet.

Under graviditet får många också ett lättblödande tandkött. Detta har inte med bakterierna i munnen att göra utan med hormonomställningen i kroppen.

Ofta har tandlossning ett så långsamt och smärtfritt sjukdomsförlopp att man inte själv upptäcker sjukdomen förrän en eller flera tänder börjar kännas lösa. Därför är regelbundna undersökningar rekommenderade för att upptäcka sjukdomen i tid och därmed påverka prognosen för en god läkning.

Diagnosera tandlossning

För att kunna ställa diagnosen tandlossning behövs erforderliga röntgenbilder där man kan bedöma bennivån kring tänderna. Din tandläkare eller tandhygienist gör en fullständig undersökning med mätning av fickor runt tänderna samt registrering av tändernas rörlighet. De fickor som mäts över 4 mm måste behandlas av tandhygienisten för att de inte skall bli djupare. I de djupa fickorna fastnar bakterier och tandsten och  det är svårt för dig som patient att komma åt och rengöra. Tandhygienisten går ner i de fördjupade fickorna med tunna instrument och skrapar rent från bakteriebeläggningar och tandsten. Behandlingen kan göras under bedövning om så önskas.

Om bakteriebeläggningar och tandsten får ligga kvar resulterar det så småningom i tandlossning. Benet kring tänderna påverkas av inflammationen och bryts sakteligen ner, bennivån sjunker och tänderna blir lösa. Det kan även bildas större mellanrum mellan tänderna och de kan ”stå ut” och ibland se längre ut.

Grav tandlossning

Vid grav tandlossning där fickorna inte läker ut rekommenderas i många fall en mindre operation hos våran specialist. Då de djupa fickorna ibland kan vara upp till 10-12 mm är det svårt för tandhygienisten att komma ända ner i fickbotten och skrapa rent. Hos specialisten fälls en del av tandköttet upp för att få insyn och för att komma åt den djupa fickan. Specialisten kan nu skrapa ända till fickbotten och reducera bakterier och tandsten utan svårigheter. Behandlingen görs självfallet under lokalbedövning och känns inte alls. Även här är patientens egna munhygienvanor av stor vikt för lyckad resultat.

Ring oss idag på tel. 08-120 205 80 och boka tid hos en av våra duktiga tandhygienister på iDental tandklinik i centrala Stockholm.