Rotbehandling också kallad endodontisk behandling är behandling av tandens pulpa d.v.s tandens nerv. Denna rotbehandling görs oftast i två omgångar och innebär att din tandläkare avlägsnar den inflammerade/infekterade nerven. Rotkanalerna rensas och när man skapat en steril miljö fyller/förseglar man slutligen dem med rotfyllningsmaterial. Behandlingen motverkar därmed bakterieläckage via kanalerna.

Rotfyllningsprocessen:

1. Bedömning av tanden

Första steget är att din tandläkare med hjälp av röntgenbilder och undersökning gör en bedömning av din tand och försäkrar att rotfyllning är den bästa behandlingsalternativet för din tand.

2. Lokalbedövning

Din tandläkare injicerar bedövning för att garantera en smärtfri rotbehandling. Sedan appliceras en speciell duk (kofferdam) över din tand för att undvika saliv och bakterieläckage in till kanalerna under rotbehandlingen.

3. Rensning av kanalerna

Din tandläkare kommer att avlägsna den sjuka nerven, rensa och forma kanalerna för att optimera rotfyllningen.

4. Temporär fyllning och läkningstid

Efter fullständig rensning av kanalerna fylls dessa med bakteriedödande medel och tanden förseglas med provisoriskt täckförband. Nu avvaktar man ett par veckor för att försäkra sig om läkning och symptom frihet.

5. Rotfyllning

Vid andra och sista behandlingstillfället spolas kanalerna rena på bakteriedödande medlet och din tandläkare kan nu fylla dem med rotfyllningsmaterial. För att återuppbygga tanden och eliminera risken för frakturer rekommenderas i de flesta fall en krona.

Dentala fyllningar – Laga tand

Dentala fyllningar är en vanlig behandling vid karies/hål. Då ”hålet” som skall lagas inte är så stort att en krona måste göras, görs en kompositfyllning. Komposit är ett tandfärgat plastmaterial som har sedan många år ersatt amalgam och ger därmed en mycket god estetik. Våra tandläkare väljer med hjälp av en färgskala den färg som matchar din egen tandfärg bäst och lagningen av tanden blir därmed ”osynlig”. Komposit används även för att bygga upp avslagna tänder, för att fylla ut mellanrum mellan framtänderna mm. På iDental använder vi endast kompositmaterial av högsta kvalitet som har lång livslängd.

Vi hjälper gärna dig även med att byt ut dina gamla och synliga amalgamlagningar mot kompositlagningar.

                                         FÖRE                                                                                             EFTER

Amalgam lagning av tand utbytt till komposit