Nedan följer beskrivning av de tre olika protetik typerna: Kronor, Bro och Protes.

Kronor

Vid stora substansförluster som kan orsakas av till exempel stora kariesangrepp, frakturer av tanden, omfattande fyllningar eller kraftig tandslitage är en krona till tand rekommenderad.

En dental krona är en hätta som används för att övertäcka tanden och skydda den. Anledningen till varför vi rekommenderar att ersätta stora substansförluster med en krona istället för att ”lappa” med en plastlagning är att denna behandling vid dessa fall är starkare och långtidsprognosen för god hållbarhet mycket bättre.

Det finns flera typer av kronor för tand med olika materialkopomsitioner. Vanligast är helkeramiska kronor (porslin). Vid konsultation görs en bedömning av tanden ur teknisk, hållbarhet och estetisk synpunkt och du har möjlighet att diskutera de olika typer av kronorna och därmed vara trygg med val av krona och behandling.

Krona för tand

Bro

En vanlig behandling vid ersättning av saknade tänder (luckor i bettet) är att din tandläkare utformar en bro.
För att kunna ersätta luckan med en bro måste man främst ha goda stödtänder med stark fäste till käkbenet på vardera sida om luckan.
Vid konsultation hos oss på iDental gör din tandläkare en noga bedömning och presenterar de mest optimala alternativen så att du känner dig trygg med ditt val.

Tillvägagångssätt för bro:

1. Bedömning av tandlucka
Vart sitter luckan? Hur många tänder saknas? Oftast är broterapi rekommenderad vid mindre tandluckor.

2. Bedömning av stödtänder
Din tandläkare gör en noggrann undersökning av stödtänderna som skall hålla uppe bron.

3. Preparation av stödtänderna
Stödtänderna som skall hålla uppe den hängande kronan som ersätter luckan prepareras så att man skapar plats för att kunna återuppbygga tänderna i både form och storlek.

4. Avtryck och färgtagning
Ett avtryck av preparationen skickas sedan till en tandtekniker för att utforma och färdigställa bro.

5. Provisorisk ersättning
För att skydda stödtänderna och för att du inte skall gå med lucka under tiden din bro framställs hos tandteknikern utformar din tandläkare provisorisk ersättning för dessa tänder.

6. Provning och cementering/utlämning
När  bron är färdig hos tandtekniker är den redo att cemenetera på stödtänderna.

Din tandläkare gör en noga bedömning av den färdiga bron i munnen ur alla aspekter; passform, stabilitet, färg och form. Är du och din tandläkare nöjda cementeras bron och passas in i bettet.

Brygga för tandExempel på brygga till tand

 

Tandproteser

Avtagbar delprotes

För en del patienter är avtagbar tandprotes den mest passande lösningen för att fylla ut tandluckor. En delprotes hålls på plats med hjälp av klamrar som fäster mot de egna kvarvarande tänderna.
Det kan följaktligen vara lättare att tugga och äta normalt med en delprotes om vi jämför med en helprotes som bara fäster sig i munnen med hjälp av ett sug. Har man inte ett friskt och starkt käkben kan en denna form av tandprotes vara att föredra före ett tandimplantat.

Avtagbar helprotes

En hel tandprotes är gjord i plast och ersätter samtliga saknade tänder, även kallat löständer. Din tandläkare tar avtryck av överkäke och underkäke och skickar dessa till tandteknikern som tillverkar tandprotesen.